Aktuelle informationer ifm. Corona-pandemien

Gældende fra den 11.01.21

Kære alle
Siden den 31.01.2021 gælder de nye regler i henhold til ”Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2” for landet Slesvig-Holsten (https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201216_Landesverordnung_Corona.html).
For Vokseundervisningen betyder det, at der fortsat og mindst indtil den 31.01.2021 udelukkende må gennemføres kurser der foregår digitalt.
Alle andre kurser skal aflyses!
Venlig hilsen
Erik Andresen og Anne Lobach