Sæsonberetning 2015-2016

ved sekretærvikar Philipp Micha

2016

Dansk Voksenundervisning er det centrale sted i Sydslesvig, der tilbyder undervisning til voksne indenfor et bredt spektrum af fag og emner. Voksenundervisningens øverste organ er Repræsentantskabet, som består af 35 delegerede fra et stort antal danske organisationer og institutioner i Sydslesvig og de hermed samarbejdende frisere. Repræsentantskabet vælger et nævn på syv medlemmer for et år ad gangen. Voksenundervisningsnævnet fungerer som forretningsudvalg for Repræsentantskabet.

Nævnets formand er Erik Andresen (Danmarks Lærerforening i Sydslesvig), næstformand er Charlotte Bassler (Sydslesvigsk Forening for Flensborg amt). De øvrige nævnsmedlemmer er Blide Kürstein Borg (Den Slesvigske Kvindeforening), Erika Jentzen (DSH - Foreningen af Aktive Kvinder), Maike Lohse (Sydslesvigsk Forening e.V.), Kerstin Meinert (Sydslesvigsk Forening for Ejdersted amt) og Jens M. Henriksen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.).

Sæson 2015-2016

Voksenundervisningen var i sæsonen 2015-2016 igen kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau. Efterspørgslen viser, at der er stærkt behov og interesse for kurserne. Danskkurserne stod for hovedparten af aktiviteterne og udgjorde med 263 kurser cirka 67 % af de samlede kursusudbud.

Et omfattende udvalg af kurser indenfor emnegrupperne sprog & litteratur, kunst/kultur & musik, motion & bevægelse, håndarbejde/håndværk & kreativitet tiltrak et stort antal deltagere fordelt over hele Sydslesvig. I sæsonen 2015-2016 blev der udbudt i alt 393 kurser med 7.370 lektioner. 4.361 kursister deltog i aktiviteterne; gennemsnitsligt cirka 11 personer per kursus.

Kursusvirksomheden blev i budgetåret 2015 støttet med godt 83.500,00 euro i offentlige tilskud - svarende til cirka 23,6 % af de samlede udgifter til Voksenundervisningen.

Familiesprogkurser

Familiesprogkurserne, som startede som et nyt tilbud i sæson 2014-2015, er blevet til en fast bestanddel af Voksenundervisningens aktiviteter. Kurserne afholdes fire gange om året og består af intensiv sprogundervisning og årstidsrelaterede workshops, hvor forældre og børn lærer med og af hinanden.

Ikke mindst for sin indsats for oprettelsen og gennemførelsen af familiesprogkurserne fik næstformand Charlotte Bassler den 26. april 2016 overrakt Grænseforeningen Sønderborgs hæderspris.

Afslutningsarrangement og årsmøde

Voksenundervisningen afsluttede sæsonen 2015-2016 med en udflugt til Vestkysten. 27 kursister, undervisere og aktive indenfor Voksenundervisningen deltog den 1. juni 2016 i en guidet rundvisning på Theodor-Storm-Museum i Husum og et møde med efterfølgende fælles spisning på ”Roter Haubarg” i Vitsvort. Under arrangementet afleverede formand Erik Andresen sin årsberetning, og sekretærvikar Philipp Micha supplerede med statistiske data fra kursussæsonen. Den 12. juni 2016 præsenterede Voksenundervisningen sine aktiviteter ved årsmødet i Husum. Mange årsmødedeltagere orienterede sig ved infoboden om seneste nyt fra voksenundervisningsområdet.

Samlet Billede