Sæsonberetning 2018-2019

ved sekretær Karina Weiß

Dansk Voksenundervisning er det centrale sted i Sydslesvig, der tilbyder undervisning til voksne inden for et bredt spektrum af fag og emner. Voksenundervisningens øverste organ er Repræsentantskabet, der består af 35 delegerede fra et stort antal danske organisationer og institutioner i Sydslesvig og de hermed samarbejdende frisere. Repræsentantskabet vælger et nævn på syv medlemmer for et år ad gangen. Voksenundervisningsnævnet fungerer som forretningsudvalg for Repræsentantskabet.

Nævnets formand er Erik Andresen (Danmarks Lærerforening i Sydslesvig), næstformand er Jens M. Henriksen (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.). De øvrige nævnsmedlemmer er Blide Kürstein Borg (Den Slesvigske Kvindeforening), Erika Jentzen (DSH - Foreningen af Aktive Kvinder), Maike Lohse (Sydslesvigsk Forening e.V.), Kerstin Meinert (Sydslesvigsk Forening for Ejdersted amt) og Lorentz Korsgaard (Dansk Kirke i Sydslesvig).

Sæson 2018-2019

Et omfattende udvalg af kurser inden for emnegrupperne sprog & litteratur, kunst/kultur & musik, motion & bevægelse, håndarbejde/håndværk & kreativitet tiltrak et stort antal deltagere fordelt over hele Sydslesvig. I sæsonen 2018-2019 blev der udbudt i alt 348 kurser med 7.259 lektioner. 3.862 kursister deltog i aktiviteterne; gennemsnitsligt er det cirka 11 personer per kursus.

De 348 kurser er fordelt med 186 kurser i Flensborg, 33 kurser i Nordfrisland, 56 kurser i Rendsborg-Egernførde og 73 kurser i Slesvig-Flensborg.

Danskkurser udgør som altid den største del med 230 kurser, hvilket svarer til 66 % af alle udbudte kurser. Derudover er der mange kurser på området ”Motion & Bevægelse” og ”Håndarbejde/håndværk & kreativitet”.

Kursusvirksomheden blev i budgetåret 2018 støttet med godt 83.000,00 euro i offentlige tilskud - svarende til cirka 22,7 % af de samlede udgifter til Voksenundervisningen.

Statistik 2018-2019

Beretning1819

Familiesprogkurserne

Familiesprogkurserne er et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening og Dansk Skoleforening for Sydslesvig. De har etableret sig som en fast bestanddel af Voksenundervisningens udbud i Syd-slesvig. Kurserne afholdes fire gange om året og består af intensiv sprogundervisning for familier fra mindretallet. Der er undervisning både for begyndere og øvede samt årstidsrelaterede workshops, hvor forældre og børn lærer med og af hinanden om dansk sprog og kultur. Der er blevet afholdt fire sprogkurser i denne sæson.

Afslutningsarrangement for sæsonen 2018-2019

Voksenundervisningen afsluttede sæsonen 2018-2019 med en udflugt til Kappel. 35 kursister, undervisere og aktive inden for Voksenundervisningen deltog i arrangementet, der blev afholdt den 14. maj 2019. Arrangementet startede med en guidet byvandring, og dagen sluttede med fælles spisning på Raddampfer Schlei Princess.

Årsmøde

Den 26. maj 2019 præsenterede Voksenundervisningen sine aktiviteter ved årsmødet i Flensborg. Årsmødedeltagerne kunne orientere sig om Voksenundervisningens tilbud og seneste nyt fra voksenundervisningsområdet ved infoboden. Voksenundervisningens bod vil fremover også være repræsenteret ved årsmøderne. Det vil fra år til år gå på skift mellem de forskellige friluftsmøder.

Voksenundervisningens hjemmeside

På Voksenundervisningens hjemmeside findes der en aktuel kursusliste, alle kursussteder, ledere og lærere samt alle informationer om Voksenundervisningen. Derudover er det muligt direkte at tilmelde sig til enkelte kurser via hjemmesiden: www.voksenundervisning.de