Familiesprogkurser

Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig tilbyder igen de populære familiesprogkurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst.

 Sprogkursus

Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig tilbyder igen de populære familiesprogkurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst. Tilbuddet henvender sig til mindretalsfamilier med SSF-medlemskab og børn i de danske dagtilbud og skoler. Tilbuddet er rettet mod familier og deres børn fra 5 til 12 år.

Datoer og tilmelding

Familiesprogkurserne omfatter blandt andet otte til ti timers intensiv danskundervisning på to eller tre niveauer; begyndere, let øvede og fortsættere.

Kursernes indhold er tilrettelagt med udgangspunkt i traditioner, ord og begreber fra de fire årstider forår, sommer, efterår og vinter. For at få størst udbytte af kurserne bør interesserede familier deltage i fire weekendkurser over ét til to år, således at alle årstider dækkes. Udover dette omfatter programmet workshops og aktiviteter for børn og voksne i fællesskab. Her øves der bl.a. fri tale. Det er frivillige, der organiserer og udfører workshoppene. Workshoppene skal ikke forstås som børnepasning. De foregår overvejende på dansk.

NB. Har en voksen god kendskab til dansk, deltager denne udelukkende i workshoppen sammen med sit/sine barn/børn.

Priser

Prisen for SSF-medlemmer er aktuelt 170,00 euro per familie. Prisen gælder for op til to voksne plus ét barn, hvoraf én voksen følger danskundervisningen. Ønsker den anden voksen også at deltage i undervisningen, koster det yderligere 40,00 euro. For hvert ekstra barn opkræves 25,00 euro. Det er muligt at bede om en reducering af prisen.

Inkluderet i prisen er materialer, overnatning og fuld forplejning for børn og voksne.

Ved tilmeldingen til familiesprogkurserne bedes du angive barnets/børnenes fødselsdato og danskniveauet for dig og din eventuelle partner. For at forældrene får det maksimale udbytte af weekenderne skal mindst én af dem have danskkundskaber i forvejen, gerne dem begge.

Parallelt med undervisningen for de voksne, er der workshops for børn og de voksne, der ikke lige har undervisning. For at der kan være et rimeligt læringsniveau i de workshops, der tilbydes, vil de kun være for børn over 5 år og deres forælder. Da workshoppene er en vigtig del af sprogindlæringen, opfordrer vi alle forældrene til at deltage aktivt sammen med de 5-12 årige børn i workshoppen.