Familiesprogkurser

Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig tilbyder igen de populære familiesprogkurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst.

 Sprogkursus

Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. og Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig tilbyder igen de populære familiesprogkurser på Jaruplund Højskole og Christianslyst. Tilbuddet henvender sig til mindretalsfamilier med SSF-medlemskab og børn i de danske dagtilbud og skoler. Tilbuddet er især rettet mod familier og deres børn fra 5 til 12 år.

Datoer og tilmelding

Familiesprogkurserne omfatter blandt andet otte til ti timers intensiv danskundervisning på to eller tre niveauer; begyndere, let øvede og fortsættere.

Kursernes indhold er tilrettelagt med udgangspunkt i traditioner, ord og begreber fra de fire årstider forår, sommer, efterår og vinter. For at få størst udbytte af kurserne bør interesserede familier deltage i fire weekendkurser over ét til to år, således at alle årstider dækkes. Udover dette omfatter programmet workshops og aktiviteter for børn og voksne i fællesskab. Her øves der bl.a. fri tale. Det er frivillige, der organiserer og udfører workshoppene. Workshoppene skal ikke forstås som børnepasning. De foregår overvejende på dansk.

NB. Har en voksen god kendskab til dansk, deltager denne udelukkende i workshoppen sammen med sit/sine barn/børn.

Priser

Prisen for SSF-medlemmer er aktuelt 160,00 euro per familie. Prisen gælder for op til to voksne plus ét barn, hvoraf én voksen følger danskundervisningen. Ønsker den anden voksen også at deltage i undervisningen, koster det yderligere 30,00 euro. For hvert ekstra barn opkræves 25,00 euro. Det er muligt at bede om en reducering af prisen.

Inkluderet i prisen er materialer, overnatning og fuld forplejning for børn og voksne og håndklæder og sengelinned til de voksne. Børn bedes tage en sovepose med hjemmefra.

Ved tilmeldingen til familiesprogkurserne bedes du angive barnets/børnenes fødselsdato og danskniveauet for dig og din eventuelle partner. Familien skal have mindst et barn, der er i førskolealderen dvs. 5 år. For at forældrene får den maksimale udbytte af weekenderne skal mindst én af dem have danskkundskaber i forvejen, gerne dem begge.

Vil du gerne på familiesprogkursus og har du børn under 5 år.

Parallelt med undervisningen for de voksne, er der workshops for børn og de voksne, der ikke lige har undervisning. For at der kan være et rimeligt læringsniveau i de workshops, der tilbydes, vil de kun være for børn over 5 år og deres forælder. Da workshoppene er en vigtig del af sprogindlæringen, opfordrer vi alle forældrene til at deltage aktivt sammen med de 5-12 årige børn i workshoppen.

Har I mulighed for det, er det bedst at finde en anden pasningsordning for børn, der er under 5 eller have en babysitter med (€ 80,00 til overnatning og forplejning for babysitteren). Da det ikke altid kan lade sig gøre, arbejder vi på at finde en ordning, så vi af og til kan tage de 3-4 årige børn ud af workshop-ordningen og give dem et andet tilbud i form af en sproglegestue.

I må være klar over at I ikke vil få det fulde udbytte ud af kursusforløbet, når I har småbørn med.

Vi vil i fremtiden prioritere familier, der også har et eller flere børn fra førskolealderen og opefter. Har man allerede deltaget i kurserne, vil der være undtagelser for denne regel.

Vi vil derudover understrege, at det ikke er muligt at have børn med inde i selve danskundervisningen.