Datasikkerhed

INFORMATIONER I HENHOLD TIL ART. 13 GDPR „VOKSENUNDERVISNING“ TIL KURSISTER

Kære kursister

For at opfylde kravene om information i forbindelse med bearbejdningen af personoplysninger i henhold til Art. 13 DSGVO, har vi her sammenfattet alle informationer for kursister i forbindelse med personlige oplysninger i Voksenundervisningen.

Den dataansvarlige:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 5047 0
Fax: +49 (0) 461 5047 137
E-mail: post@skoleforeningen.org

Ekstern datasikkerhedsrepræsentant:
Bastian Böttcher
protegit – Datenschutz & Datensicherheit
Barmbek 14
24594 Hohenwestedt
datenschutz@skoleforeningen.org

Hvad sker der med dine oplysninger, når du tilmelder dig til et kursus under Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig?

Tilmelding over vores hjemmeside:
Så snart tilmeldingsblanketten er udfyldt og afsendt, sendes den per e-mail til vores administrationssekretær. Herfra sendes dine oplysninger videre til kursuslederen henholdsvis underviseren.

Efter afslutning af kurset modtager administrationssekretæren kursusdagbogen, som udgør deltagerlisten, til kontrol og til redegørelse for Finansamtet.

Kursusdagbogen opbevares hos os i 10 år, som lovgivningen foreskriver det.

Tilmelding direkte hos kursusudbyderen:
Tilmelder du dig direkte hos kursusudbyderen, modtager vi alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne afregne kurset (inkl. kursusdagbogen), efter afslutning af kurset.

Rabatordninger:
Hvis du får særlige rabatter (f.eks. på grund af arbejdsløshed eller handicap), gemmer vi dine oplysninger i vores kursusdatabase. Vi har dog brug for ny dokumentation for hvert kursus, da berettigelsen til rabatter ofte er tidsbegrænset.

Datatyper, retsgrundlag og hensigt med bearbejdning af oplysninger

Vi gemmer følgende oplysninger om vores kursister:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer (frivillig, med hensyn til ændringer i kursusforløbet og lignende)
  • E-mail
  • Fødselsdato (til aldersverifikation)
  • Kopi af dokumentation for handicap, sociale ydelser samt studiebeviser og lignende i forbindelse med rabatordninger

Kursusforløb:

  • Kursisternes hjemkommune
  • Deltagerlister

Vi har brug for disse oplysninger for at kunne tilmelde dig til kurserne samt kontrollere deltagerlisterne. Nogle af disse oplysninger er ligeledes nødvendige for at kunne afregne kurserne samt til oplysning hos Finansamtet. Hvis du ikke stiller dine personoplysninger til rådighed for os, kan du desværre ikke deltage i kurser indenfor Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig.

Retsgrundlaget for bearbejdning af personoplysningerne er Art. 6, afsnit 1 lit. b) DSGVO  (anmodning og opfyldelse af kontrakten), og for frivillige angivelser Art. 6, afsnit 1 lit. a) DSGVO (din samtykkeerklæring). Når oplysninger indberettes til Finansamtet er retsgrundlaget Art. 6, afsnit 1 lit. c) DSGVO (retslig forpligtelse).

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

En del af oplysningerne gives til kursuslederen henholdsvis underviseren. De bruges i forbindelse med afregning af kurset, kommunikation og dokumentation.

Herudover er vi forpligtet til at indberette en del af oplysningerne til Finansamtet.

Opbevaringsvarighed

Vi gemmer dine oplysninger i 10 år. Det er vi finansretsligt forpligtet til.

Rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har ret til indsigt i de oplysninger, vi gemmer om dig. Du har ligeledes ret til at kræve dine oplysninger slettet af os. Retten til dette kan dog udsættes, hvis vi ifølge andre love er forpligtet til at gemme dine oplysninger (f.eks. på grund af revision). Du kan fortsat gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine oplysninger og dataoverførsel af disse.

Indsigelsesret

Hvis du afleverer en samtykkeerklæring til os, har du til hver en tid ret til at tilbagekalde den med fremadrettet virkning. En tilbagekaldelse gælder enhver fremtidig bearbejdning af dine oplysninger. Retmæssigheden af en tidligere bearbejdning af dine oplysninger berøres ikke af en tilbagekaldelse. Din tilbagekaldelse af din samtykkeerklæring bedes du sende til voksenundervisning@skoleforeningen.org.

Klageret

For at gøre dine rettigheder som registreret gældende, kan du henvende dig skriftligt til datenschutz@skoleforeningen.org eller per post under den ovenstående adresse.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende uden en skriftlig anmodning, beder vi om forståelse for, at vi eventuelt vil bede om personlig identifikation.

Hvis du skulle opleve, at vi ikke har støttet dig tilstrækkeligt i implementeringen af dine rettigheder, har du ret til at henvende dig til enhver tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Vores ansvarlige tilsynsmyndighed er:

ULD – Unabhängiges Landes-Datenschutzzentrum in Kiel, www.datenschutzzentrum.de

'HENT SOM PDF'