Kursusgebyr

Det aktuelle kursusgebyr

Kursusgebyret er pr. 01.08.2020 på € 3,50 pr. undervisningstime á 45 min. for hver tilmeldt kursist, uanset om kursisten er mødt eller ej.