Datasikkerhed

INFORMATIONER I HENHOLD TIL ART. 13 GDPR „VOKSENUNDERVISNING“ KURSUSLEDERE OG UNDERVISERE

Kære kursusledere og undervisere

For at efterkomme vores informationspligt i forbindelse med bearbejdning af personlige oplysninger i henhold til artikel 13 DSGVO, har vi her sammenfattet alle informationer for kursusledere og undervisere i forbindelse med personlige oplysninger i Voksenundervisningen.

Den dataansvarlige:
Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 5047 0
Fax: +49 (0) 461 5047 137
E-mail: post@skoleforeningen.org

Ekstern datasikkerhedsrepræsentant:
Bastian Böttcher
protegit – Datenschutz & Datensicherheit
Barmbek 14
24594 Hohenwestedt
datenschutz@skoleforeningen.org

Hvad sker der, når du udbyder et kursus under ”Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig”?

Når vi modtager din kursusansøgning (med angivelse af kursusnavn, kursusleder, kursusudbyder, underviser, tidsrum mv.) kontrollerer vi, om dit kursustilbud opfylder vores krav for Voksenundervisningen.

Godkendes dit kursus af vores sekretariat, får du tilsendt informationsmateriale og en dagbog til dit kursus. Kurset optages i vores kursusdatabase med angivelse af tid, sted og udbyder samt underviserens fulde navn.

Det retslige grundlag for den ovenfor beskrevne bearbejdning af dine oplysninger er artikel 6, afsnit 1 lit b) DSGVO (tiltag inden kontrakten indgås samt opfyldelse af kontrakten).

Vores kursusprogram offentliggøres på vores hjemmeside www.voksenundervisning.de. Da mange kursister vælger deres kurser, fordi de kender underviseren, offentliggøres undervisernes navne under de enkelte kurser på Voksenundervisningens hjemmeside. Du har til hver en tid ret til at gøre indsigelse mod en offentliggørelse af dit navn på vores hjemmeside www.voksenundervisning.de. Dette kan gøres, når du ansøger om dit kursus (på selve ansøgningsformularen) eller per e-mail til voksenundervisning@skoleforeningen.org, så vil du fremover ikke optræde på hjemmesiden.

Retsgrundlaget for offentliggørelse af undervisernes navne er artikel 6 afsnit 1 lit. f) DSGVO. Vores interesse heri er berettiget, idet kursister skal have mulighed for på forhånd at informere sig om, hvilke undervisere, der udbyder hvilke kurser. Denne information er vigtig, da mange kursister vælger deres kurser på grund af underviseren.

Efter afslutning af dit kursus sender du kursusdagbogen og din ansøgning om udbetaling af honorar til vores administrationssekretær. Dagbogen har vi brug for til at kontrollere og afregne kurset. Ansøgningen om udbetaling af honorar med angivelse af dit navn, dit kursus og antallet af undervisningstimer har vi brug for til beregning og udbetaling af dit honorar.

Dit honorar registreres også i vores kursusdatabase, da vi en gang om året indberetter hver enkelt undervisers udbetalte honorar til Finansamtet.

Retsgrundlaget for bearbejdningen af dine honoraroplysninger er artikel 6 afsnit 1 lit. b) DSGVO (kontraktopfyldelse).

Retsgrundlaget for udlevering af dine honoraroplysninger til Finansamtet er artikel 6 afsnit 1 lit c) DSGVO (retslig forpligtelse).

Datatyper og hensigt med bearbejdning af oplysninger

Vi gemmer følgende oplysninger om vores undervisere:

  • Dit fulde navn
  • Kontaktadresse (tjenstlig eller privat)
  • Telefon (tjenstlig eller privat)
  • E-Mail (tjenstlig eller privat)
  • Fødselsdato (til Finansamtet)
  • Optjent honorar
  • Ansvarshavende Finansamt
  • Kontooplysninger

Vi har brug for disse oplysninger for at organisere og forvalte kurserne og de tilsvarende honorarudbetalinger. Vi har ligeledes brug for nogle af disse oplysninger for at kunne afregne og dokumentere kurserne over for Finansamtet. Hvis du ikke ønsker at stille de nødvendige kontraktlige og restlige oplysninger til rådighed for os, kan vi desværre ikke udbyde dit kursus.

Opbevaringsvarighed

Vi gemmer dine oplysninger i 10 år. Det er vi finansretsligt forpligtet til.

Rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har ret til indsigt i de oplysninger, vi gemmer om dig. Du har ligeledes ret til at kræve dine oplysninger slettet af os. Retten til dette kan dog udsættes, hvis vi ifølge andre love er forpligtet til at gemme dine oplysninger (f.eks. på grund af revision). Du kan fortsat gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine oplysninger og dataoverførsel af disse.

Indsigelsesret

Hvis du afleverer en samtykkeerklæring til os, har du til hver en tid ret til at tilbagekalde den med fremadrettet virkning. En tilbagekaldelse gælder enhver fremtidig bearbejdning af dine oplysninger. Retmæssigheden af en tidligere bearbejdning af dine oplysninger berøres ikke af en tilbagekaldelse. Din tilbagekaldelse af din samtykkeerklæring bedes du sende til voksenundervisning@skoleforeningen.org.

Klageret

For at gøre dine rettigheder som registreret gældende kan du henvende dig skriftligt til datenschutz@skoleforeningen.org eller per post til ovenstående adresse.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende uden en skriftlig anmodning, beder vi om forståelse for, at vi eventuelt vil bede om personlig identifikation.

Hvis du skulle opleve, at vi ikke har støttet dig tilstrækkeligt i implementeringen af dine rettigheder, har du ret til at henvende dig til enhver tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Vores ansvarlige tilsynsmyndighed er:

ULD - Unabhängiges Landes-Datenschutzzentrum in Kiel, www.datenschutzzenzentrum.de

'HENT SOM PDF'