Voksenundervisningsnævnet

Voksenundervisningsnævnet 2022-2023

Formand

Jens M. Henriksen, Dansk Centralbibliotek

Næstformand

Maike Lohse, SSF

Medlemmer

Blide Kürstein Borg, Den Slesvigske Kvindeforening

Kerstin Meinert, SSF for Ejdersted amt

Erika Jentzen, DSH – Foreningen af Aktive Kvinder

Margrit Hartl, SSF for Flensborg amt